Uitnodiging ledenbijeenkomst .

Het Bestuur van Het Postmerk nodigt U van harte uit voor de ledenbijeenkomst van:

 Donderdag 12 april 2018

in het H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, te De Bilt. Aanvang activiteiten om 20.00 uur. Zaal om 19.00 uur open. Introduces zijn uiteraard van harte welkom.

PROGRAMMA:

  • Welkomstwoord en Verenigingsnieuws
  • Algemene ledenvergadering: financien; kascontrolecommissie; jaarverslag; decharge bestuur over 2017; (her)benoeming bestuurslid
  • Kienen
  • Veiling

EN OOK:

  • Nieuwtjesdienst
  • Nalatenschappen
  • Rondzendverkeer
  • Winkeltje
  • Stuiverboeken


Locatie: H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt (met voldoende parkeerruimte).


Grotere kaart weergeven