Activiteiten

Het Postmerk ontplooit tal van activiteiten:
Gezellige verenigingsavonden.
Rondzendverkeer.
Nieuwtjesdienst.
Winkeltje.
Veilingen.
Bibliotheek.
Advies over en taxaties van nalatenschappen.
Periodieke ruilbeurzen.

Jaarlijks wordt er in november gestreden om de Postmerk Wisselbeker. Leden van het Postmerk mogen dan hun verzameling of een gedeelte daarvan inzenden. Het moet een persoonlijke verzameling zijn die nog nooit getoond is op een tentoonstelling. Tijdens de vergadering wordt er een jury samengesteld die de inzendingen beoordeelt op originaliteit, netheid en in beperkte mate op filatelistische kennis en waarde. De winnaar krijgt de beker een jaar lang mee naar huis en mag hem het volgende jaar verdedigen. Uiteraard krijgt de winnaar een kleine beker om te houden.