Postmerknieuws

Maandelijks verschijnt ons verenigingsblad " Het Postmerknieuws". In dit blad is de uitnodiging voor onze verenigingsavonden opgenomen. Daarnaast bevat het blad filatelistische informatie, verenigingsnieuws, de veilingcatalogus en advertenties van leden.

Het Postmerknieuws is bestemd voor de leden van onze vereniging.

Kopij kan bij de redactie worden aangeleverd.
De redactie beslist over publicatie

Voor verder informatie kunt contact opnemen met dhr. Theo Hooftman, email: