Het Postmerk

Het Postmerk in De Bilt/Bilthoven is een postzegelclub met allure. Onze leden komen uit de hele provincie Utrecht. Het Postmerk is meer dan een club van leden.

Het Postmerk ontplooit tal van activiteiten:
Gezellige verenigingsavonden.
Rondzendverkeer.
Nieuwtjesdienst.
Winkeltje.
Veilingen.
Bibliotheek.
Advies over en taxaties van nalatenschappen.
Periodieke ruilbeurzen.

Het Postmerk is op 15 november 1968 opgericht. Het aantal leden bedraagt 289 (per maart 2009).

Het Postmerk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Filatelisten Verenigingen (NBFV).

Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Ereleden.
Leden Van Verdienste.
mw A.M. van der Mark
mw A.S. Dijkema
Bestuur.
voorzitter: Otto Verkoren
secretaris: Vacature
penningmeester: Guus van Wijk
commissaris: Piet Bloemerts
facilitaire zaken: Jan te Brinke
commissaris PR: