Taxaties
De Commissie Nalatenschappen en Taxaties kan op verzoek en tegen een geringe provisie de waarde van een verzameling taxeren. De taxatie wordt schriftelijk vastgelegd.
Voor nadere informatie kunt u de heer Guus van Wijk benaderen: