Onderscheidingen

Het Postmerk

postzegel11Erelid
1977 L. Ooms
1979 P. Chr. Adams
1987 D. Verheule
1987 E. Wiggers
1993 J.P. Veldhoven
2015 J.A.F. Op den Kamp
2015 A.G. van den Brink

Lid van Verdienste
1999 J. Dijkema
1999 mevr. D. Goedemans
2000 mevr. A.M. van der Mark - Dobber
2003 mevr. A.S. Dijkema
2005 J.L. Buerman
2012 J.A.F. Op den Kamp

KNBF -Koninklijke Ned. Bond van Filatelistenverenigingen

Lid van Waardering
2012 A.G. van den Brink

Gouden Bondsspeld
1998 J.P. Veldhoven

Zilveren Bondsspeld
2000 mevr. A.M. van der Mark - Dobber
2012 J.H. te Brinke