Onderscheidingen

Het Postmerk

postzegel11Huidige erelid
2015 A.G. van den Brink

Lid van Verdienste
1999 mevr. D. Goedemans
2000 mevr. A.M. van der Mark - Dobber
2003 mevr. A.S. Dijkema
2018 P. Bloemerts
2018 T. Hooftman

KNBF -Koninklijke Ned. Bond van Filatelistenverenigingen

Lid van Waardering
2012 A.G. van den Brink

Gouden Bondsspeld
1998 J.P. Veldhoven

Zilveren Bondsspeld
2000 mevr. A.M. van der Mark - Dobber
2012 J.H. te Brinke