Nog meer voordeel voor de leden van Het Postmerk.

De postmerk ledenpas

Nieuw:

- Agenda voor de maand September.

- Veiling voor de maand September.


- Jaarverslag 2015
 


Welkom:
Een postzegel is meer dan een stukje papier dat recht geeft op verzending.
Postzegels bieden een verrassende en veelzijdige kijk op onze wereld. Het zijn kleine kunstwerken die de wereld in alle mogelijke facetten uitbeelden.

Het Postmerk is een vereniging van leden die interesse hebben in postzegels en postverkeer.
Het Postmerk is actief in de regio Utrecht en houdt haar bijeenkomsten op een uitstekend bereikbare plaats in De Bilt.

Bent u geďnteresseerd in postzegels of poststukken, dan nodig ik u graag uit eens rond te kijken op onze website. Wilt u liever op meer persoonlijke manier nadere informatie verkrijgen, belt u dan gerust met dhr Otto Verkoren telefoon: 030 2204027Met vriendelijke groet,
Otto Verkoren, voorzitter.
Postmerknieuws digitaal.

Klik op het plaatje om het "Postmerk Nieuws" te openen."

Van het bestuur.


Beste Postmerk(st)er,

De zomervakantie is voorbij. Wij hopen dat U kunt terugkijken op een rustige, plezierige periode. Nu staat een nieuw filatelistisch seizoen van Het Postmerk voor de deur en bestuur, het Rondzendverkeer, Winkeltje, nieuwtjesdienst etc. etc. zijn er in elk geval klaar voor. Een nieuwe seizoen met plezierige bijeen-komsten in het Biltse H.F. Wittecentrum, met wetenswaardige lezingen, inte-essante veilingen en geďnteresseerde medeverzamelaars(sters) voor een pret-tig gesprek, bijv. over onze gemeenschappelijke filatelistische hobby. Er staat weer heel wat op stapel: zo wordt er nog steeds gewerkt aan de Grote Novemberveiling, die opnieuw zal plaatsvinden op een zaterdag, opdat iedereen voldoende tijd heeft om de indrukwekkende hoeveelheid kavels te bekijken.

De eerste bijeenkomst na de zomervakantie wordt opgeluisterd met een pre-sentatie van Dhr. Otto Verkoren, die zijn speurtocht vervolgt naar de koloniale postgeschiedenis van Frans-West Afrika (tussen palm 1850 en 1960), met o.a. een nieuwe selectie van (opmerkelijke) poststukken.

De septemberveiling omvat dit keer 120 kavels, met voor elk wat wils! En de avond wordt besloten met de trekking van een drietal namen uit de aanwezig-heidslijst van 8 september. Wij wensen U een plezierige avond.

Komende bijeenkomsten.- 8 september : Lezing door Dhr. O. Verkoren over “Post uit Frans West Afrika (vervolg)”.

Zomerreces tot 8 september 2016.

Verslag van de ledenbijeenkomst van donderdag 9 juni mei 2016De Voorzitter heet de vijfenveertig aanwezigen van harte welkom en meldt, dat bericht van verhindering is ontvangen van de Heren Bloemerts, Te Brinke en Van der Maal. Voorts deelt hij mede, dat “het kienen” abusievelijk niet in de juniagenda is opgenomen, maar dat het onderwerp wel degelijk op het programma staat.

Postmerklid J. van der Wiel presenteerde met enthousiasme een filatelistische wandeling door Amsterdam, voor hem -als oud-Amsterdammer- een bekend terrein. Aan de hand van o.a. postzegels, stempels en poststukken werd een tocht gemaakt door de hoofdstad van ons land, langs gebouwen en/of beken-de personen. De lezing laat zien, dat het heel goed mogelijk is om, met behulp van uiteenlopend filatelistisch materiaal een verhaal te vertellen, ook al is dat in beginsel niet-filatelistisch. Dhr. Van der Wiel, al jaren lid van Het Postmerk, viel een warm applaus ten deel.

Het kienen verliep in opperbeste stemming. Lang duurde het niet voordat de eerste winnaar, ditmaal Dhr. Th. Peek, zich meldde met een volledig en correct ingevuld kienstrookje. Hij krijgt als eerste de gelegenheid om een keuze te maken uit de aanwezige filatelistische prijzen. Snel daarna volgen Dhr. H.T. Manasse en, ex aequo, P. van Kooten en A. Witteveen. De resterende kienprijs blijft volgens de spelregels bij “Het Postmerk”, omdat er teveel gegadigden voor bleken te zijn.

Na een korte pauze begint de veilingmeester aan een nieuwe veiling, van wat hij noemt “restanten”. De veiling verloopt geanimeerd. Bij verschillende kavels blijken gegadigden vasthoudend tegen elkaar te bieden. Iets na 10.00 uur is de veiling voorbij en zijn veel kavels van eigenaar verwisseld. De veilingmeester en wenst de veilingmeester de leden een prettige zomervakantie en hoopt een ieder in september in goede gezondheid terug te zien.


Opgetekend door de waarnemend secretaris op 9 juni 2016.