Nog meer voordeel voor de leden van Het Postmerk.

De postmerk ledenpas

Nieuw:

- Agenda voor de maand Oktober.

- Veiling voor de maand November.


- Jaarverslag 2015
 


Welkom:
Een postzegel is meer dan een stukje papier dat recht geeft op verzending.
Postzegels bieden een verrassende en veelzijdige kijk op onze wereld. Het zijn kleine kunstwerken die de wereld in alle mogelijke facetten uitbeelden.

Het Postmerk is een vereniging van leden die interesse hebben in postzegels en postverkeer.
Het Postmerk is actief in de regio Utrecht en houdt haar bijeenkomsten op een uitstekend bereikbare plaats in De Bilt.

Bent u geïnteresseerd in postzegels of poststukken, dan nodig ik u graag uit eens rond te kijken op onze website. Wilt u liever op meer persoonlijke manier nadere informatie verkrijgen, belt u dan gerust met dhr Otto Verkoren telefoon: 030 2204027Met vriendelijke groet,
Otto Verkoren, voorzitter.
Postmerknieuws digitaal.

Klik op het plaatje om het "Postmerk Nieuws" te openen."

Van het bestuur.


Beste Postmerk(st)er,

In dit nummer van Postmerknieuws treft U een nieuwe rubriek aan, over “Het Poststuk van de Maand”, waarin mooie, interessante en/of wetenswaardige gelopen enveloppen worden getoond en beschreven, ook om wat meer aandacht te vragen voor het verzamelen van poststukken. Het idee komt van de zustervereniging UPhV uit Utrecht waar dit onderwerp al jaren loopt! Ditmaal wordt het zoeklicht gericht op een brief, die een lange tocht heeft afgelegd (net zoals de schrijver ervan). Het Bestuur hoopt de rubriek geruime tijd vol te houden. En mocht Uzelf een idee voor een bijdrage aan deze rubriek, neem kontakt op met het bestuur.

Tijdens de oktoberbijeenkomst is er o.a. weer plaats voor een Euroveiling, waarbij voor alle kavels de aanvangsprijs op 1 Euro ligt (uiteraard met uitzon-dering van de Nalatenschapskavels). De veiling biedt opnieuw een zeer geva-rieerd aanbod, dat bij velen tot een interessant koopje kan leiden. Dat geldt natuurlijk nog sterker voor de aantaande Grote Novemberveiling, die -zoals inmiddels gebruikelijk- gehouden wordt op een zaterdag (en wel op zaterdag 12 november). In verband daarmee is het, ook op deze plek, nuttig om te vermelden dat de veilingmeester in de afgelopen periode zodanig is overstelpt met veilingkavels, dat de inname daarvan voorlopig wordt stopgezet, al was het maar om ruimte te maken voor nieuwe kavels.

Verslag van de ledenbijeenkomst van donderdag 8 september 2016Ruim veertig leden van het “Het Postmerk” hadden zich in de Colenberghzaal van het H.F. Wittecentrum verzameld, voor de eerste bijeenkomst van het seizoen 2016/2017. De Voorzitter heette de aanwezigen van harte welkom en meldde het droeve bericht, dat twee Postmerkleden in de zomervakantie wa-ren overleden, t.w. de Heren Manasse en Mookhoek. Ter nagedachtenis nam de vergadering een gepaste stilte in acht.

Op het programma van de septemberbijeenkomst stond o.a. een lezing (met Powerpointpresentatie) van de Heer O. Verkoren, die een nieuw hoofdstuk schetste van de postgeschiedenis van de voormalige Franse koloniën in West-Afrika. Aan de hand van oude topgrafische kaarten, koloniale brieven, ansicht-kaarten en zelfs postwissels, gaf hij een beeld van de voortdurende staatkun-dige veranderingen in Frans West-Afrika en de postale gevolgen daarvan. Na de beantwoording van enkele vragen uit de zaal viel hem een warm applaus ten deel.

Na een korte pauze begon de veilingmeester aan de septemberveiling, waar-voor opnieuw een keur aan zegels, stockboeken en (rijk gevulde) kleine en grote dozen was bijeengebracht. De veiling verliep, zoals gebruikelijk, zeer ge- animeerd en de meeste kavels verwisselden van eigenaar, soms na een zeer intense biedingstrijd tussen gegadigden.

De bijeenkomst werd besloten met de trekking van een drietal aanwezigheids-prijzen. Drie heren mochten elk een nieuw stockboek in ontvangst nemen.
Opgetekend door de waarnemend secretaris.