Nog meer voordeel voor de leden van Het Postmerk.

De postmerk ledenpas

Nieuw:

- Agenda voor de maand Februari.

- Veiling voor de maand Februari.


- Jaarverslag 2015
 


Welkom:
Een postzegel is meer dan een stukje papier dat recht geeft op verzending.
Postzegels bieden een verrassende en veelzijdige kijk op onze wereld. Het zijn kleine kunstwerken die de wereld in alle mogelijke facetten uitbeelden.

Het Postmerk is een vereniging van leden die interesse hebben in postzegels en postverkeer.
Het Postmerk is actief in de regio Utrecht en houdt haar bijeenkomsten op een uitstekend bereikbare plaats in De Bilt.

Bent u geÔnteresseerd in postzegels of poststukken, dan nodig ik u graag uit eens rond te kijken op onze website. Wilt u liever op meer persoonlijke manier nadere informatie verkrijgen, belt u dan gerust met dhr Otto Verkoren telefoon: 030 2204027Met vriendelijke groet,
Otto Verkoren, voorzitter.
Postmerknieuws digitaal.

Klik op het plaatje om het "Postmerk Nieuws" te openen."

Van het bestuur.


Op maandag de 2e januari 2017 bracht ik 2 pakketten naar de plaatselijke PostNL-vestiging, dat is een boekenwinkel in de Bilt. Ik had ze voorzienvan mooie zegels omdat de pakketten naar andere filatelisten werden gestuurd. Wie schetste mijn verbazing toen de medewerker zich verontschuldigde en de zegels ontwaardde met enkele balpenstreken!! Navraag leerde dat per 1 januari 2017 alle vestigingen van PostNL hun dagtekenstempels hebben moeten inleveren en de instructie hebben gehad om het met een pen te doen.
Het afschaffen van de dagtekenstempels is niet met open armen ontvangen, maar filatelisten verwachten, dat het afstempelen van pakketten in de sorteercentra met een rolstempel een acceptabel alternatief zou worden voor de vette afstempeling van de dagtekenstempels. Het Samenwerkingsverband Filatelie heeft een protestbrief geschreven naar PostNL, maar of het iets uithaalt wordt betwijfeld!!
Enkele weken geleden werd ik verrast door een mededeling op de TV zender RTV Utrecht. Het betrof een noodkreet van de PVU (Postzegel vereniging Utrecht) die op zoek was naar nieuwe leden. Wie niet zou ik zeggen!! Afgelopen week zag ik zelfs een stukje op dezelfde zender waarin enkele heren dezelfde oproep deden maar dan voor de camera. Daar vloeide een verzoek van een dame uit voort, Kim Klinkers genaamd, die voor een radioprogramma een gesprek wilde hebben met Jan Mulder (voorzitter UPhV, de andere Utrechtse postzegelclub). Jan liet zich graag vergezellen door een tweede persoon en vroeg aan mij of ik erbij wilde zijn. Het resulteerde in een gesprek van anderhalf uur waarin het vooral ging over de toekomst van de Filatelie en konden wij enkele pareltjes van onze verzamelingen laten zien. Of het ooit wordt uitgezonden weet ik niet, maar de naam van Het Postmerk heb ik toch enkele keren genoemd!!

Guus van Wijk

Komende bijeenkomsten:


Donderdag 9 februari 2017.
Donderdag 9 maart 2017.
Donderdag 13 april 2017.
Donderdag 11 mei 2017.
Donderdag 8 juni 2017.

Verslag vorige ledenbijeenkomstHet postzegeljaar 2017 ging, ondanks het ongunstige weer, van start met een relatief hoge opkomst van zevenenveertig leden, die hartelijk welkom werden geheten door de voorzitter. Na het welkomstwoord van de voorzitter werden de prijzen uitgereikt voor de aanbrengers/sters van nieuwe leden (te weten: Mevr. T. Van Wijk, en de Heren T. Morel, Th.van den Tillaard en J. Dogger).
Daarna werd het woord gegeven aan de gastspreker, Dhr. Rob Ackerstaff. Hij bood een uitstekend gedoseerd overzicht van de postgeschiedenis van het eiland Sumatra, aan de hand van de postregio van Fort de Kock, het huidige Bukittinggi. Zo passeerde de woelige geschiedenis van het postgebied de revue, tussen de VOC-tijd, de Japanse bezetting en de latere Republiek IndonesiŽ, toegelicht aan de hand van de voortdurend veranderende poststempels, steeds voorzien van kort commentaar. Het applaus voor de voordracht hield opvallend lang aan.
Voor de voltooiing van zijn studie heeft Dhr. Ackerstaff nog steeds behoefte aan scans van bruikbaar materiaal van Sumatra. Wie mogelijk over zulk materiaal beschikt (bijv. postzegels met Sumatraanse stempels, poststukken etc) kan contact opnemen met Dhr Ackerstaff, via:
Vlak voor de pauze werden de prijzen bekend gemaakt voor de snelle betalers van de Postmerkcontributie. Daarvoor hadden de voorzitter en Mevr. A. Dijkema ad random een aantal lidnummers getrokken, die na de betalingscontrole door penningmeester leidden tot drie winnaars, t.w. Dhr I. Hallema (577), Dhr. J. te Brinke (306) en Dhr. E. van de Maal (204). De afwezigen zullen hun prijs toegestuurd krijgen.
De eerste veiling van het jaar verliep opnieuw geolied, onder de gebruikelijke leiding van veilingmeester G. van Wijk en zijn oplettende assistente. In verrassend hoog tempo werden 125 kavels afgehamerd, waarbij een groot gedeelte van het aanbod van eigenaar verwisselde van eigenaar. Om kwart voor tien was de veiling gedaan en wenste de veilingmeester een ieder een prettige thuisreis en hopelijk tot 9 februari 2017.
Tot slot nog een kanttekening. Het Postmerk, opgericht in 1968, staat ook bekend om zijn plezierige, gezellige ledenbijeenkomsten. Leden hebben elkaar veel te vertellen, ook over hun filateliebeoefening. Maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat steeds luidere gesprekken achterin de zaal hinder veroorzaken bij de lezing en die het steeds moeilijker maakt om het verloop van het biedingsproces in de zaal te blijven volgen?
Opgetekend door de waarnemend secretaris.