Nog meer voordeel voor de leden van Het Postmerk.

De postmerk ledenpas

Nieuw:

- Agenda voor de maand Juni.

- Veiling voor de maand Juni. 


Welkom:
Een postzegel is meer dan een stukje papier dat recht geeft op verzending.
Postzegels bieden een verrassende en veelzijdige kijk op onze wereld. Het zijn kleine kunstwerken die de wereld in alle mogelijke facetten uitbeelden.

Het Postmerk is een vereniging van leden die interesse hebben in postzegels en postverkeer.
Het Postmerk is actief in de regio Utrecht en houdt haar bijeenkomsten op een uitstekend bereikbare plaats in De Bilt.

Bent u geïnteresseerd in postzegels of poststukken, dan nodig ik u graag uit eens rond te kijken op onze website. Wilt u liever op meer persoonlijke manier nadere informatie verkrijgen, belt u dan gerust met dhr Otto Verkoren telefoon: 030 2204027Met vriendelijke groet,
Otto Verkoren, voorzitter.
Postmerknieuws digitaal.

Klik op het plaatje om het "Postmerk Nieuws" te openen."

Van het bestuur.

Tijdens de ledenbijeenkomst van mei konden opnieuw twee nieuwe leden van “Het Postmerk” worden geïnstalleerd. Na de zomervakantie hopen wij, nogmaals, op een vijftal nieuwe leden, goed voor de vereniging en spannend voor de afloop van de ledenwerfactie. Er is hard gewerkt aan een nieuwe Postmerkquiz, die inmiddels welhaast een traditie is gewor-den in het programma, vlak voor de zomervakantie. Een nieuwe reeks vragen test de filatelistische kennis van de deelnemers/sters, voor enke-le aardige prijzen, waarbij net als vorig jaar, ook enkele niet-winnende deelnemers/sters worden getrokken voor een beloning. Intussen kondigt zich ook de Grote Najaarsveiling aan, in het H. F. Witte Centrum op een zaterdag in november, zoals ook in de afgelopen jaren het geval was. Gestreefd wordt naar een 600-tal kavels, die tezamen voor een brede variatie in het aanbod zullen zorgen. Mochten wij u niet tegenkomen op de junibijeenkomst, wensen we u hierbij alvast een zonnige zomer toe en hopen we u weer tegen te komen bij de bijeenkomst van september.

Komende bijeenkomsten:


Donderdag 14 september 2017.
Donderdag 12 oktober 2017.
Zaterdag 11 november 2017.
Donderdag 14 december 2017.

Verslag van de ledenbijeenkomst van 11 mei 2017.


Ondanks concurrentie van een zwoele avond, Koning Voetbal en het Eurovisie Songfestival waren zo’n vijfendertig leden haar het H. F. Witte Centrum gekomen voor de meibijeenkomst van 2017. Na het welkomst-woord van de voorzitter (en de installatie van twee nieuwe leden), ging de aandacht allereerst uit naar de voordracht van Jan te Brinke over “Brieven met een verhaal” (mede naar aanleiding van de gelijknamige rubriek, die onlangs in Postmerknieuws werd gestart. Jan liet een aantal fraaie brieven uit zijn collectie zien, over verschijnselen, evenementen, organisaties etc., die filatelistische sporen hebben nagelaten via interes-sante poststukken, bijv. over de bekende Uiver vlucht, of de Canadese kampen voor Duitse krijgsgevangen uit W.O. II, of de grote vooroorlog-se, internationale tentoonstelling onder de Eiffeltoren in Parijs. Naast de betrokken poststukken zelf, bleek het niet moeilijk om aanvullende in-formatie te verwerven via het open internet, over de achtergrond van de getoonde gebeurtenissen, organisaties, afzenders etc.
Na een korte pauze werd de veiling (en de losse verkoop van “winkel-dochters) voortvarend en in hoog tempo ter hand genomen door de vei-lingmeester. Iets over half tien was de veiling voorbij en waren heel wat kavels van eigenaar verwisseld. De veilingmeester wenste een ieder wel thuis en hopelijk tot de laatste bijeenkomst voor de vakantie, in juni. De TV in de barruimte stond aan en Koning Voetbal nodigde uit tot een wat langer verblijf/hapje/drankje.

Opgetekend door de plaatsvervanger van de secretaris.