Nog meer voordeel voor de leden van Het Postmerk.

De postmerk ledenpas

Nieuw:

- Agenda voor de maand December.

- Veiling voor de maand December.


- Jaarverslag 2015
 


Welkom:
Een postzegel is meer dan een stukje papier dat recht geeft op verzending.
Postzegels bieden een verrassende en veelzijdige kijk op onze wereld. Het zijn kleine kunstwerken die de wereld in alle mogelijke facetten uitbeelden.

Het Postmerk is een vereniging van leden die interesse hebben in postzegels en postverkeer.
Het Postmerk is actief in de regio Utrecht en houdt haar bijeenkomsten op een uitstekend bereikbare plaats in De Bilt.

Bent u geïnteresseerd in postzegels of poststukken, dan nodig ik u graag uit eens rond te kijken op onze website. Wilt u liever op meer persoonlijke manier nadere informatie verkrijgen, belt u dan gerust met dhr Otto Verkoren telefoon: 030 2204027Met vriendelijke groet,
Otto Verkoren, voorzitter.
Postmerknieuws digitaal.

Klik op het plaatje om het "Postmerk Nieuws" te openen."

Van het bestuur.


De laatste Postmerkbijeenkomst van het jaar 2016 staat al weer voor de deur, die een plezierig postzegeljaar zal afsluiten. Dit jaar is de “Kerstbijeenkomst” van de Vereniging iets anders dan voorheen het geval was. Het Postmerk ont-ving in het jaar 2016 via een notaris een legaat van Mevr. Zuidervliet uit Bunnik bestaande uit munten, postzegels en ansichtkaarten, met daarbij de suggestie om de opbrengst met de leden te delen.

Het Bestuur heeft het legaat van Mvr. Zuidervliet dankbaar aanvaard en na ampele overweging besloten om de verkoopopbrengst om te zetten in een verrijking van de ledenbijeenkomst van 8 december 2016. We doen dat op het consumptieve vlak, door verruiming van de prijzen voor het kienen en de prijzen voor de verloting en door wat extra’s te doen voor jaarlijkse vrijwilli-gersbijeenkomst (zonder wie de vereniging immers niet functioneert).

In het Postmerknieuws van November is een oproep gedaan voor de betaling van de contributie voor 2017. Daar is al goed op gereageerd, maar nog niet door iedereen. Hierbij nogmaals een oproep om uw contributie voor 2017 te voldoen. Voor een lidmaatschap met digitaal Postmerknieuws zijn de kosten € 12,50 Voor een lidmaatschap met papieren Postmerknieuws is dat € 17,50. Voor degenen die ook een abonnement hebben op “Filatelie” komt daar nog eens € 20,57 bij. Voor hen wordt het te betalen bedrag resp € 33,07 (digitaal PMN) of € 38,07 (papieren PMN). Betalen svp (IBAN) NL43INGB0001690829, t.n.v. Het Postmerk in De Bilt. En wie voor 1 jan 2017 zijn contributie betaalt dingt uiteraard mee naar de “snelle betalersprijzen” in de januari-bijeenkomst.