Nog meer voordeel voor de leden van Het Postmerk.

De postmerk ledenpas

Nieuw:

- Agenda voor de maand Januari.

- Veiling voor de maand Januari.


- Jaarverslag 2015
 


Welkom:
Een postzegel is meer dan een stukje papier dat recht geeft op verzending.
Postzegels bieden een verrassende en veelzijdige kijk op onze wereld. Het zijn kleine kunstwerken die de wereld in alle mogelijke facetten uitbeelden.

Het Postmerk is een vereniging van leden die interesse hebben in postzegels en postverkeer.
Het Postmerk is actief in de regio Utrecht en houdt haar bijeenkomsten op een uitstekend bereikbare plaats in De Bilt.

Bent u geïnteresseerd in postzegels of poststukken, dan nodig ik u graag uit eens rond te kijken op onze website. Wilt u liever op meer persoonlijke manier nadere informatie verkrijgen, belt u dan gerust met dhr Otto Verkoren telefoon: 030 2204027Met vriendelijke groet,
Otto Verkoren, voorzitter.
Postmerknieuws digitaal.

Klik op het plaatje om het "Postmerk Nieuws" te openen."

Van het bestuur.


Bijna twee weken is het jaar 2017 onderweg en het 10e jubileum van “Het Postmerk” is weer dichterbij gekomen. Het bestuur kijkt terug op een plezierig jaar 2016, waarbij opnieuw bleek dat de maandelijkse le-denbijeenkomsten kunnen rekenen op een kern van zo’n 45/55 regelma-tige bezoekers/sters, die in weer of geen weer naar het H.F. Wittecen-trum komen. Gezamenlijk zorgen zij voor een welgevulde zaal en een prettige sfeer, bij de tafels van het RZV, het winkeltje, bij het bekijken van de veiling-kavels en het (soms zo spannende verloop) van het biedingsproces .
Weliswaar is het aantal leden van “Het Postmerk” opnieuw wat gezakt door o.a. opzeggingen, maar tegelijkertijd bleek ook dat zich nieuwe leden aanmeldden, dit mede dankzij de al vele jaren lopende leden-werfactie. In dit verband is het bestuur, in aanloop naar het 50-jarig bestaan, voornemens om “Het Postmerk” meer onder de aandacht te brengen. O.a. via de vervaardiging van een nieuwe, aantrekkelijke en ruim verspreide folder en pogingen om meer aandacht te genereren voor filatelie en “Het Postmerk” in de lokale pers, ook buiten De Bilt.
Is het geen wenkend perspectief om over enige tijd, als vereniging die al vijftig jaar bestaat, nog steeds te kunnen bogen op zo’n tweehonderd leden? In deze bijeenkomst worden de presentjes gegeven aan de personen, die in 2016 een nieuw lid hebben aangebracht. Ook enkele prijzen voor snel-le betalers worden in januari verloot. Dan moet u natuurlijk wel voor de 1e januari 2017 uw contributie hebben voldaan. Hierbij nog eenmaal de gegevens: Voor een lidmaatschap met digitaal Postmerknieuws zijn de kosten € 12,50. Voor een lidmaatschap met papieren Postmerknieuws is dat € 17,50. Voor een abonnement op Filatelie komt daar nog eens € 20,57 bij. Dus resp. € 33,07 dan wel € 38,07. Betalingen gaarne op (IBAN) NL43INGB0001690829 t.n.v. Het Postmerk in De Bilt.

Komende bijeenkomsten:


Donderdag 9 februari 2017.
Donderdag 9 maart 2017.
Donderdag 13 april 2017.
Donderdag 11 mei 2017.
Donderdag 8 juni 2017.

Verslag vorige ledenbijeenkomstEenenvijftig leden waren present op de feestelijke decemberbijeenkomst, die een goed postzegeljaar afsloot. Bij binnenkomst werden de aanwezi-gen verwelkomd met koffie/thee, een stukje banketstaaf en een con-sumptiebon, te besteden in de pauze, tussen de twee delen van de vei-ling. Zoals gebruikelijk was er een ruim aanbod van prijzen, zowel voor het Kerstkienen als de jaarlijkse verloting, die na de veiling nog op het programma stond. Nadat alle winnaars hun prijzen hadden afgehaald bleef er één prijs over, n.l. voor de houder het lotnummer 788. Om alsnog in aanmerking te komen voor deze prijs kan de bezitter van dit lot zich melden bij de penningmeester.
Tussendoor werd, efficiënt als altijd, een flinke veiling weggehamerd, waarbij dit keer wat minder kavels dan gebruikelijk van eigenaar verwis-selden. Het blijft een opmerkelijk verschijnsel om te constateren dat op de ene veiling meer dan 70% van de kavels wordt verkocht, terwijl op een andere, daaropvolgende, veiling de belangstelling zo’n 15-20% lager ligt. Het bestuur houdt zich aanbevolen voor suggesties.
Opgetekend door de waarnemend secretaris.