Vrijwilligerswerk vormt vaak het hart voor veel verenigingen. Zonder vrijwilligers zou ook het Postmerk moeite hebben om doelen te bereiken of zelfs te blijven bestaan. Vrijwilligers bieden niet alleen hun tijd en vaardigheden, maar ook passie en toewijding, essentieel voor het succes van onze vereniging. zij dragen bij aan het functioneren van alle activiteiten binnen de vereniging. Hun bijdragen zijn onbetaalbaar en verdienen erkenning en waardering.

Om die reden werd er in 2001 een velletje van 2 zegels uitgebracht voor het

Internationaal jaar van Vrijwilligers

Ook voor het bestuur zoeken we nog leden die ons bestuur willen komen versterken. Denkt u dat dit wel iets voor u kan zijn? Spreek ons dan aan op een van de bijeenkomsten of neem eens contact met ons op om van gedachten te wisselen met het huidige bestuur.