De Vereniging

Vereniging Het Postmerk

Het Postmerk is op 15 november 1968 opgericht. Het aantal leden bedraagt ca 150. Het Postmerk in De Bilt/Bilthoven is een postzegelclub met allure. Onze leden komen uit de hele provincie Utrecht. Het Postmerk is meer dan een club van leden. Het Postmerk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Filatelisten Verenigingen (NBFV). Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Het Postmerk ontplooit tal van activiteiten

  • Gezellige verenigingsavonden
  • Rondzendverkeer
  • Nieuwtjesdienst
  • Winkeltje
  • Veilingen
  • Bibliotheek
  • Advies over en taxaties van nalatenschappen