Taxaties en Nalatenschappen

De Commissie Nalatenschappen en Taxaties kan op verzoek en tegen een geringe provisie de waarde van een verzameling taxeren. De taxatie wordt schriftelijk vastgelegd. 

Voor nadere informatie kunt u de heer Guus van Wijk van onze Commissie Nalatenschappen en Taxaties benaderen, via nalatenschappen@postmerk.nl.

Nalatenschappen

Een nalatenschap is beslist niet altijd één van de vrolijkste onderwerpen. Toch kan Het Postmerk op dit gebied iets voor u betekenen.

Het Postmerk heeft een beschikkingsformulier opgesteld, waarin u, als verzamelaar, kunt aangeven wat u wilt dat er te zijner tijd na uw overlijden met uw verzameling gebeurt. Het kan u een gerust gevoel geven te weten dat er dan op zorgvuldige en vakkundige manier wordt omgesprongen met uw kostbare verzameling die u met zoveel inzet heeft kunnen vergaren. Wij kunnen u dit formulier op verzoek kosteloos toezenden.

Voor nabestaanden biedt Het Postmerk de mogelijkheid om een (deel van een) verzameling vrijblijvend te taxeren en desgewenst op de voor nabestaanden meest profijtelijke manier te verkopen. Als vereniging heeft Het Postmerk geen winstoogmerk. Wel vragen wij een geringe kostenvergoeding.

Voor nadere informatie kunt u de heer Guus van Wijk van onze Commissie Nalatenschappen en Taxaties benaderen, via taxaties@postmerk.nl.