Geschiedenis

Medio 1979 is de Postmerk Winkel van start gegaan. In januari 1980 werd de jeugdclub “Het poststempeltje” opgericht. De jeugdclub groeide snel. Doordat de belangstelling van de jeugd voor postzegels was teruggelopen en het niet lukte actieve jeugdleiders te behouden werd de jeugdclub in het begin van deze eeuw opgeheven.

Jubilea

In 1993 vierde Het Postmerk haar 25-jarig bestaan. Dit zilveren jubileum werd uitbundig gevierd met de Dag van de Postzegel, een tentoonstelling en een grote ruilbeurs. Tevens was er een groot feest voor de leden. Ter gelegenheid van dit jubileum hebben de heren A.P. de Goede en M.H. van Dort een boek geschreven over de geschiedenis van de posterijen in De Bilt en Bilthoven. De titel van dit boek is “Postkantoor in een Biltsche Herberg”.

Het 30-jarig bestaan werd in 1998 gevierd met een grote jubileumveiling en ruilbeurs en een feestavond. Als herinnering verscheen een jubileumboek over Het Postmerk

In 2008 heeft het 40-jarig jubileum plaatsgevonden met een presentatie in maart bij Filatelie Centraal in het Spoorweg museum. Het jubileumfeest was in november in sixties stijl met een band en ook een quiz over 1968. Ter herinnering is er een enveloppe met eigen postzegel verschenen. In december heeft er een speciale jubileumveiling plaatsgevonden.

Het 50-jarig jubileum in 2018 werd op bescheiden wijze gevierd. Er waren veel postmerkleden en hun partners aanwezig. De gezelligheid stond voorop. In onze optiek: geen hoogdravende terugblikken, maar een sfeervolle avond, door samen te drinken en (Indonesisch) te eten. Ook het gratis kienen, dat voor de gelegenheid ruimer bedeeld met prijzen was, verliep zeer geanimeerd (waarbij het er veel van weg had, dat de vloeibare prijzen eerder werden meegenomen dan de filatelistische). Achteraf mochten wij heel wat bedankjes ontvangen van Postmerkers en –sters, die een prettige avond hadden beleefd.

ar 25-jarig bestaan. Dit zilveren jubileum werd uitbundig gevierd met de Dag van de Postzegel, een tentoonstelling en een grote ruilbeurs. Tevens was er een groot feest voor de leden. Ter gelegenheid van dit jubileum hebben de heren A.P. de Goede en M.H. van Dort een boek geschreven over de geschiedenis van de posterijen in De Bilt en Bilthoven. De titel van dit boek is “Postkantoor in een Biltsche Herberg”.