Aanmeldings Formulier

Aanmeldingsformulier

Ondergetekende geeft zich hierbij op voor het lidmaatschap van de vereniging “Het Postmerk”.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Ik wil wel / niet deelnemen aan het rondzendverkeer.